(Input adsense code here)

Otázkou potreby vytvorenia vlastnej webovej stránky by sa mal dnes zaoberať podnikateľ, živnostník, ktorý si chce minimálne udržať svoje postavenia na segmente trhu v ktorom podniká.

Konkurencia sa v každom smere rozrastá a spôsob ako si udržať s ňou krok, je preniesť svoje podnikanie i na internet.

Prezentácia a pôsobenie na internete by mala byť dôležitou súčasťou komunikácie firmy a živnostníka s okolitým svetom. Optimalizovaná web stránka je a bude aktívnou súčasťou imidžu a taktiež určitou preferovanou formou reklamy a dôležitým komunikačným médiom. Navyše, pokiaľ firemné stránky poskytnú nejakú pridanú hodnotu vo forme zákaznícky užitočných informácií a služieb, môžu aktívne prispievať k zisku spoločnosti.

Potenciál využitia webových stránok by mal ďaleko presahovať len odovzdávanie tradičných informácií typu „O nás“, „História firmy“ a „Kontakt“. Či už je predmetom podnikania poskytovanie služieb alebo obchodovanie s tovarom.

Preto nie je vobec prekvapením, že kvalitné stránky dokážu získať návštevníkov aj bez platenej reklamy a ich web dizajn nemusí byť vôbec zložitý, práve naopak. Tieto sú dôveryhodnejšie, presvedčivejšie a majú dlhšiu životnosť.

Kvalitné webstránky môžu byť vytvorené a optimalizované s použitím:

1.      WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get)  PROGRAMU [WYSIWYG Web Builder, Macromedia Dreamweaver, atď]

2. CMS REDAKČNÝM SYSTÉMOM [Drupal, Joomla, WordPress, atď]

3.      NAPÍSANÍM STRÁNOK A SÚVISIACÍCH APLIKÁCII V KÓDE [HTML, JAVA PHP, atď]

Komerčné Wysiwyg vizuálne editory dnes generujú kvalitný a validný kód vytvorených stránok, umožňujúce tvorbu CSS webových stránok aj bez znalosti HTML jazyka. Umiestnite len jednotlivé prvky (text, obrázky, webové formuláre, Active X, Java a pod), zobrazíte náhľad stránky a publikujete na webe prostredníctvom zabudovaného FTP klienta. Ponúkajú pripravené šablóny pre uľahčenie tvorby, Java skripty, PHP skripty apod.

Redakčné systémy (Content Management System – CMS)sú nástroje na jednoduché vytváranie a správu kompletného obsahu webových stránok. S ich použitím je tvorba webstránok proces, ktorý je zvládnuteľný pre priemerného užívateľa PC.

Redakčné systémy umožňujú užívateľom bez znalosti HTML alebo iných programovacích jazykov publikovať na webe nové, resp. aktualizovať už existujúce textové či obrázkové informácie. Vytvorené stránky môžu byť doplnené dynamickými prvkami, ako sú registračné formuláre, databázy, odosielacie formuláre, atď.

Po vytvorení webstránok v tomto systéme je ich správa, údržba a pridávanie nových informácii veľmi jednoduchou záležitosťou i pre užívateľa so základnou počítačovou gramotnosťou.

Naučiť sa pracovať s CMS redakčným systémom je otázkou jednodňového školenia pc, prípadne použitím kvalitne spracovaných výukových videoištruktáži ako súčasťou vzdelávacích pc kurzov.

Redakčné systémy sú preto dnes veľmi dobrou voľbou vytvorenia firemných web stránok pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí sú ochotní a nájdu si čas si obsah svojho webu dopĺňať, aktualizovať veľmi jednoduchými a prehľadnými krokmi, a tým držať krok s konkurenciou, a vo väčšine prípadov ju i preskočiť.

K tomu však vytvorené webové stránky musia na prvý pohľad zaujať a prinášať okrem informácií aj hodnoty pre čitateľa a tým ho premeniť na spokojného zákazníka.

Prečo Vaša vytvorená firemná stránka neprináša úžitok?

Na Internete sa väčšinou  stretávame s firemnými  webstránkami, ktoré hovoria o tom: kto sme, čo robíme a kde nás nájdete. Aj toto je jeden zo spôsobov ako sa prezentovať na webe.
Ale ak chcete zarobiť, ak chcete, aby Vaša stránka prinášala nových zákazníkov a peniaze, je potrebné Vašej internetovej prezentácií „dať viac“.

V mori vytvorených webstránok može takto plávať i tá Vaša a klient si ju možno preto ani nevšimne. Možno by si na ňu veľmi rád i klikol, ale ešte stále sa o Vašom produkte alebo o vašej službe nedozvedel a vôbec netuší, že Vaša webtránka existuje.

Ak už podnikáte a máte svoju online prezentáciu, spravte ju tak, aby Vám naozaj zarábala! Web dizajn stránky nemusí byť pritom ani zložitý a prešpikovaný aplikáciami, ako to vidíme v mnohých prípadoch.

Získajte prestíž

Ak chcete čo najlepšie zviditeľniť svoju firmu, jej produkty, alebo služby, ktoré ponúkate, je vhodné využiť na webe čo najviac reklamných nástrojov, ktoré internet ponúka.

Pre úspešné zvyšovanie povedomia o značke (firme) je nutné osloviť čo najširšie spektrum ľudí – vašich potenciálnych zákazníkov, ktorých vybavenie si vašej značky pri neskoršej príležitosti vzbudí dôveru a tým i zvýšenú predispozíciu nákupu alebo využitie služby práve od Vás.

To sú základné predpoklady úspešného podnikania použitím internetmarketingu a prezentácie Vaších podnikateľských aktivít na internete.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.