(Input adsense code here)

Cílem společnosti Chicory s.r.o. je udržovat své překladatelské produkty v té nejvyšší kvalitě pro všechny zákazníky, ať jsou to soukromé osoby, malé firmy nebo velké společnosti. Zajišťuje překlady do všech 27 evropských a 7 mimoevropských jazyků. Překlady do ruštiny, polštiny, angličtiny, němčiny a mnohem více. Zajišťujeme překlady do všech 27 evropských a 7 mimoevropských jazyků. Mají širokou základnu překladatelů, kteří jsou specialisty ve svých oborech. Mohou tedy pokrýt celé spektrum odborností. Před přijetím zakázky nabídne společnost zákazníkovi cenovou kalkulaci a provede analýzu zakázky – s daným dokumentem lze obvykle pracovat různě: od prostého překladu textu až po grafické zpracování dokumentu takovým způsobem, aby byla dosažena shoda s předlohou. Od toho se také odvíjí cena. Provést cenovou nabídku je velice důležité, neboť spousta zákazníků nezná princip výpočtu ceny za překlad, tzv. normostranu. Zjistili jste, že potřebujete odborné překlady do polštiny? Zavítejte do naší překladatelské agentury a my Vám s překlady či tlumočením pomůžeme. Překlady polština nebo tlumoční do angličtiny, němčiny a mnoha dalších jazyků u nás není problém. Konsekutivní tlumočení spočívá v tom, že tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu. Jedná se především o různá obchodní setkání, schůzky, rozhovory státníků či obchodníků. Zajímavé je, že jednání, při němž je konsekutivně tlumočeno nebývá časově náročnější než jednání, při němž tlumočení není nutné, vede totiž k větší stručnosti řečníků. Při překladech využíváme CAT nástroje. CAT je zkratka pro počítačem podporovaný překlad (Computer-Aided Translation), tedy pro překládání za použití speciálního softwaru. Jde o databázové programy pro profesionální překladatele, nikoliv o strojové překladače. Nechte si přeložit texty i Vy a mějte je bez chyb. Takže pokud i Vy chcete například překlady do polštiny, tak nás kontaktujte.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.