(Input adsense code here)

Každý notebook jednoho dne doslouží. Notebooky Asus v tomto nejsou výjimkou. Dokud je nový notebook Asus v záruce a dojde u něj k závadě, pak není potřeba uvažovat, kam s notebookem. Autorizovaný servis Asus opraví notebook v záruce, a tedy zdarma. Co ale s notebookem Asus, kterému záruka skončila ? Vyplatí se poslat jej opět do autorizovaného servisu ?


Kam tedy dát opravit notebook Asus po záruce ?

Odpověď není jednoznačná. Autorizace na značku Asus vyvolává v majiteli notebooku pocit důvěry. Přece by společnost Asus nesvěřila servis nespolehlivé servisní firmě ! Až potud je úvaha správná – autorizovaný servis notebooků Asus musí výrobci prokazovat pravidelně dodržování technických i organizačních kvalitativních parametrů. Naproti tomu i tento servis Asus potřebuje vydělávat.

Proč je pozáruční servis notebooků Asus drahý ?

Na záručních opravách notebooků Asus nejsou zisky refundované společností Asus nijak zvlášť zajímavé. Proto je potřeba si to vynahradit na pozáručním servisu. A právě omezení, kterými podmiňuje společnost Asus přidělení autorizace, se nepříznivě promítají do cenové politiky autorizovaného servisu Asus. Nadnárodní společnost nemá zájem na tom, aby se její výrobky po záruce opravovaly – potřebuje prodávat. Když už ne notebooky, tak alespoň náhradní díly. A k tomu samozřejmě tlačí i svoje partnery – mezi nimi i autorizované servisy Asus po celém světě. Co je tedy výsledkem této politiky ?

Autorizovaný servis nemá umožněno opravovat základní desky notebooků Asus jinak než jejich prostou výměnou za desku novou. Neexistuje možnost výměny jednotlivých součástek na základních deskách – na tom by společnost Asus moc zisků nevykázala. Jestliže statistiky vypovídají o tom, že 80% všech závad notebooků Asus je právě závadou základní desky, pak tedy stejné procento všech pozáručních oprav notebooku Asus znamená výměnu desky za desku novou. Bez ohledu na to, zda je příčinou závady notebooku vadný chipset v ceně 10 USD anebo jen SMD kondenzátorek za 0,05 USD.

Servis notebooků Asus bez autorizace umí opravy notebooků levněji

Neautorizovaný servis Asus takové omezení nemá. Naopak, jeho hlavní výrobní program je provádět servis notebooků Asus za ceny konkurenční k cenám autorizovaných servisů Asus. Proto naprostou většinu oprav notebooků Asus provádí ne výměnou celých základních desek, ale jejich opravou na úrovni jednotlivých součástek. Je-li vadný chipset, vymění chipset. Pokud má notebook Asus jen vadnou pojistku, vymění jen tuto vadnou pojistku.

Z toho plyne, že necháme-li po záruce notebook Asus opravit v jiném než autorizovaném servisu, pak dosáhneme stejného výsledku za výrazně nižší cenu než by nám účtoval autorizovaný servis Asus. Nemusíme se obávat nižší kvality servisů Asus bez autorizace. Zákon o ochraně spotřebitele platí pro všechny servisy Asus bez ohledu na autorizaci. Vlastní autorizace s kvalitou opravy notebooků nijak nesouvisí. Také servis notebooků Asus bez autorizace se musí všemi silami starat, aby zákazník byl maximálně spokojen a opravené notebooky Asus se mu nevracely v záruční době, kterou musejí všechny servisy Asus zákazníkům na opravy notebooků poskytnout.

 

Kvalifikovaný servis notebooků Asus najdete i v Brně

Kvalitní servisy notebooků Asus bez autorizace najdete v celé České republice. Provozuje je servis notebooků ABAX servisní centrum. Je-li místem Vašeho bydliště Brno, máte možnost využít servis notebooků Asus Brno. Stejně tak naleznete svůj servis Asus ve kterémkoli větším městě v Čechách a na Moravě.

Než se rozhodnete pro opravu Vašeho notebooku Asus, zamyslete se nad tím, zda se nevyplatí na opravě notebooku ušetřit pár tisícovek a raději si za ušetřené peníze pořídit třeba novou brašnu či nákupem programů zlegalizovat obsah našeho disku

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.