(Input adsense code here)

Veřejně publikované texty musí být srozumitelné nejen pro jejich autora, ale i pro každého, kdo je čte. Při překladu k publikaci figuruje rodilý mluvčí a jeho zodpovědností je, aby výsledné texty byly publikovatelné – tj. srozumitelné a čtivé pro širokou veřejnost. Je-li ve zdrojovém textu jakákoliv nejasnost, vždy vás na ni upozorníme a objasnění si vyžádáme – je to ve vašem zájmu. Máte také takový problém nabízíme Vám mnoho překladů mezi které patří: překlady francouzština, překlady polština a mnoho a mnoho dalších. Potřebujete přeložit obchodní podmínky či nějaké smlouvy. Máte dokumenty, které potřebujete přeložit pro soud? My Vám pomůžeme. Právní překlady jsou většinou překlady různých druhů smluv nebo obchodních podmínek. Je velmi důležité dodržovat správnou právnickou terminologii a přesně vystihovat právnické obraty. Tento typ textů obvykle překládají tzv. soudní překladatelé. Soudně ověřený překlad sestává z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Děláme například překlady do polštiny se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem, nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního překladatele jmenovaného krajským soudem. Soudní překladatel svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Takže potřebujete-li například soudní překlady ruština – navštivte nás.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.