(Input adsense code here)

Pravděpodobně jste už někdy slyšeli pojem oscilátor. Oscilátory neboli generátory harmonických signálů jsou zařízení, která bychom mohli znát ze středoškolské fyziky. Určitě si vybavíte schémata zapojení elektrických přístrojů a tam někde bychom mohli hledat i oscilátory. Rozdělení oscilátorů na RC, LC, krystalové a oscilátory, které využívají záporný diferenciální odpor je pouze jednou z mnoha informací, které jsme se o nich asi učili. A známe třeba princip , na jakém oscilátory fungují? Fyzikálně nadaní lidé asi ano. Většina z nás nejspíš ne, ale hádat by mohl každý, neboť název ledacos napovídá.

Leave a Reply:

You must be logged in to post a comment.